Zaman?n tevakkuf etmek bilmez s?k?nt?s?z???, ömre bedel maden e?yalar?m?z ci?erin sürekli bir tehdit olan pas'? da birlikte getiriyor. Kuvvetli oksidasyonunun bir ürünü olan bu alms? kahverengi has?m, maden yüzeyleri zay?flat?r ve ?eklini bozar. Her neyse ki pasla sava? kaybedilecek bir u?ra? de?il. Bu kapsaml? k?lavuz, pas kovucular?n dünya… Read More